Mokslininkė genetiškai modifikuotus produktus prilygina genocidui

Iki šiol mokslininkai negali pasakyti, ar genetiškai modifikuoti produktai pavojingi žmogui. Reikalingi rimti ir nepriklausomi tyrimai. Bet “Frankenšteino maistas” ypač pelningas galingoms kompanijoms, o rasti priemonių jį ištirti – labai sudėtinga.

Su šia problema susidūrė ir Rusijos mokslininkai, tarp jų ir Neurofiziologijos instituto mokslinė bendradarbė Irina Jermakova. Ji atliko keletą eksperimentų su žiurkėmis, bet užbaigti juos mokslininkei neleido – nutraukė finansavimą. Tačiau netgi tie rezultatai, kuriuos ji gavo, šokiravo ne tik ją pačią, bet ir viso pasaulio mokslininkus.

Apie šiuos sensacingus tyrimus Irina Jermakova papasakojo interviu žurnalistei Jekaterinai Pičuginai.

Kodėl genetiškai modifikuoti (GM) maisto produktai gali būti pavojingi?

Visų pirma intervencijos proceso metu gali mutuoti net tik įterpti genai, bet ir visas augalo genomas.

Antra, GM augaluose gali atsirasti nežinomų toksinių baltymų, todėl GM maistas gali sukelti toksikozę arba alergiją. Fantastiniai pasakojimai apie tai, kaip po genetinių manipuliacijų atsiradę augalai žmonėms atima regėjimą, gali virsti realybe jau šiandien.

Trečia, metodai, kuriais įterpiami svetimi genai, yra neištobulinti ir negarantuoja transgeninių augalų saugumo. Egzistuoja du plačiausiai naudojami metodai. Pirmasis – ląstelių apšaudymas volframo arba aukso dulkėmis, ant kurių užnešami transgenai. Šiuo atveju nežinoma, kiek naujų genų ir kuriose genomo vietose įsitvirtina.

Antrasis metodas (dažnesnis ir pavojingesnis) – genų įterpimas plazmidėmis, kurios paimtos iš vienos dirvožemio bakterijos. Vokiečių mokslininkai įrodė, kad šeriant įvairius gyvūnus GM maistu šios plazmidės patenka į įvairių vidaus organų ląsteles. Prieš pradėdama savo tyrimus aš irgi dariau prielaidą, kad plazmidės iš GM augalų su maistu patenka į mūsų organizmą – kraują, skrandį, spermą ir t.t., sukeldamos fiziologinius pakitimus, mutacijas ir reprodukcinės funkcijos pažeidimus.

Jums buvo svarbu padaryti tyrimus būtent su gyvūnais?

Taip. Testais, kuriais dabar tiria GM augalus, nustatyti, ar jie pavojingi žmonėms – neįmanoma. Bet kada gyvūnai maitinami GM maistu, rezultatus pamatyti galima labai greitai, taip pat išsiaiškinti ar gyvūnas ims sirgti, ar pakinta jo reprodukcinės funkcijos, elgesys ir t.t.

O kodėl būtent žiurkės? Juk kai kurie mokslininkai dabar tvirtina, kad žiurkė ir žmogus – labai skirtingi organizmai.

Ne, tyrimai kaip tik parodė, kad žmonės genetiškai daug mažiau skiriasi, pavyzdžiui, nuo pelių, nei manyta anksčiau. Nors neturime uodegų, pagal organizmo sandarą ir biochemiją mes labai artimi žiurkėms. Žiurkė – labai patogus gyvūnas tyrimams – nereikli, nebrangi… Tiesa, mano darbų finansavimą labai greitai nutraukė. Kai tik aš pradėjau šiuos tyrimus, institutas patyrė labai didelį spaudimą iš GM produktų gamintojų lobistų. Man rekomendavo tuo neužsiiminėti. Net pavadinimo mūsų instituto, kuriame aš dirbau, vadovybė prašo neminėti interviu žurnalistams.

Kaip tas spaudimas pasireiškė?

Kaip man pasakė du akademikai, GM produktų lobistai kreipėsi į instituto prezidiumą, reikalaudami nutraukti tyrimus. Kadangi… dabar toks didelis transgeninių produktų srautas į rinką, kad nieko jau negalima padaryti ir nereikia gąsdinti žmonių. Jų pozicija tokia: nuodykitės, o mes stovėsime nuošaly.

Bet dabar tikriausiai bus viskas kitaip: Maskvos meras asmeniškai ėmėsi rūpintis lėšų skyrimu Jūsų eksperimentui pratęsti.

Lėšos jau skirtos, bet mūsų institutas nuo šios temos “atsižegnojo”. Dabar tyrimai bus tęsiami kituose institutuose ir atliksiu juos ne tik aš, bet ir kiti mokslininkai – dėkui Dievui, norinčiųjų atsirado. Tuo tarpu Nacionalinė genetinės saugos asociacija paskelbė apie rengiamą pirmąjį pasaulyje viešą eksperimentą. Labai svarbu visas reikalingas priemones surinkti iš nepriklausomų šaltinių, kad niekas negalėtų mūsų įtarti neobjektyvumu. Eksperimentas bus filmuojamas ir transliuojamas tiesioginiame eteryje, tuo jis primins dabar televizijose populiarius “realybės šou”.

Pinigai reikalingi tam, kad būtų paruošta patalpa, įrengtos videokameros, parengti žmonės.

Savo tyrimams aš jau išleidau visas asmenines santaupas, dar mane finansiškai parėmė viena moteris. Taip aš sugebėjau gauti rezultatus, apie kuriuos kalbama visame pasaulyje. Nuorodos į juos išspausdintos 40 000 interneto tinklalapių. Apie juos rašo Anglijoje, JAV, Australijoje ir kitose šalyse. Skaičiau pranešimus Japonijoje.

GM augalų poveikio gyviesiems organizmams tyrimas – milžiniška mokslinė problema, kurios biotechnologai, dėl didelio asmeninio suinteresuotumo, nėra pajėgūs išspręsti. Be to, tokius tyrimus turi atlikinėti mokslininkų kolektyvai, nepriklausomi nuo kompanijų, kuriančių genetiškai modifikuotus organizmus (GMO), finansavimo.

Tai sudėtinga padaryti?

Ne. Bet, deja, vyksta kažkas nesuprantamo. Aš gavau labai daug laiškų iš įvairiausių pasaulio kampelių. Ir visi prisipažįsta, kad pas juos atlikti nepriklausomų tyrimų – neįmanoma. Pavyzdžiui, Austrijos mokslininkas parašė: “Aš numatau, kad gavusi tokius rezultatus, Jūs susidursite su Vakarų kompanijų interesais. Atsiras autoritetingų mokslininkų “kompetentinga” nuomonė, paneigsianti Jūsų tyrimus. Jūsų rezultatus ignoruos, Jums trukdys daryti naujus eksperimentus”.

Arba štai kolegės iš Australijos istorija. Ji kreipėsi į savo šalies vyriausybę, prašydama pakartoti mano eksperimentus su žiurkėmis. Po to pasipylė lavina užsakomųjų straipsnių, smerkiančių jos sumanymą, o pačią vyriausybę pradėjo spausti GM produktų lobistai.

Įdomų laišką gavau iš Olandijos. Pirmiausia jie man parašė: “Mes Jumis netikime”. Aš atsakiau: “Tai labai nemoksliška – tikėti arba netikėti. Jūs galite patikrinti”. Po kelių mėnesių vienas iš tų olandų parašė: “Nei aš, nei mano kolegos Anglijoje, nežino, kad kur nors būtų atlikti panašūs eksperimentai. To reikėjo tikėtis. Tyrimai atliekami iš anksto žinant rezultatus. Vienintelė saugi išeitis mokslininkams – užmerkti akis ir nematyti to, kas vyksta su GMO. Šiuos žmones valdo blogio jėgos. Tęskite savo darbus. Galbūt, mes vis dėlto pasieksime pergalę!”

Problema ta, kad tokiems tyrimams praktiškai neįmanoma gauti finansavimo. Bet netgi jeigu pavyksta juos atlikti, jų rezultatų neįmanoma publikuoti moksliniuose leidiniuose, tam, kad jie būtų pripažinti. Kompanijos atsisako duoti genetiškai modifikuotos medžiagos tyrimams ir mainais reikalauja visiškos eksperimentų kontrolės. Kai ūkininkai iš kompanijos perka genetiškai modifikuotas sėklas, jie pasirašo sutartį, kurioje numatyta, kad draudžiama tas sėklas atiduoti moksliniams tyrimams.

Beje, labai dažnai genetiškai modifikuotų augalų sėklos būna nedaigios, ir ūkininkai būna priversti jas vėl pirkti iš tų pačių kompanijų. Indijoje dėl to netgi padaugėjo savižudybių. Ūkininkams buvo parduodamos sumaišytos sėklos (tradicinės ir genetiškai modifikuotos). Jau po dvejų metų jie negalėdavo gauti derliaus: sėklos nedygo. Netgi normalūs augalai dėl kryžminimosi su genetiškai modifikuotais tapo nevaisingi. Esant tokiai situacijai, transgeninių sėklų kūrėjai gali sukelti badą bet kuriame pasaulio kampelyje, paprasčiausiai atsisakę parduoti GM sėklas tai šaliai.

Kadaise gigantiška GM kultūrų gamintoja kompanija “Monsanto” pareiškė, kad per 10-15 metų visos sėklos mūsų planetoje bus transgeninės.

Papasakokite apie savo eksperimentus plačiau.

Nieko naujo aš neišradau. Daugelyje GM produktų tikrinimo metodikų parašyta, kaip juos reikia tikrinti. Nors kai kurie GMO gamintojai ir atlieka tyrimus su žiurkėmis, maitina jas labai gudriai – pateles GM pašaru pradeda šerti tik po to, kai jos jau nėščios ir embrionai nuo neigiamo poveikio yra apsaugoti motinos organizmo. Tačiau jeigu žiurkes maitintume iki jų poravimosi ir tęstume tai iki kol motinos baigs maitinti savo jauniklius, neigiamo poveikio tikimybė labai išaugtų. Kompanijoms, kurios atlieka panašius eksperimentus, neigiami rezultatai nenaudingi. Turimais duomenimis, iš 500 mokslininkų, dirbančių biotechnologijų srityje Didžiojoje Britanijoje, 30 proc. buvo priversti pakeisti savo parodymus dėl jų tyrimų rėmėjų spaudimo.

…Aš atlikau keletą serijų eksperimentų. Daugiausia mes tyrėme fiziologinę būklę ir jauniklių mirtingumą pirmojoje ir antrojoje kartoje. Pirmame bloke mes tyrėme 30 patelių, kurias padalijome į 4 grupes. Pirmajai grupei kartu su įprastu maistu duodavome GM sojos miltų. Antros grupės žiurkėms su pašaru duodavome nemodifikuotos sojos. Trečią grupę šėrėme tik GM soja, o ketvirtoji grupė (kontrolinė) maitinosi įprastu pašaru be priedų.

Žiurkes aš maitinau iki poravimosi ir jų poravimosi metu, taip pat esant nėštumui ir laktacijos periodui. Iš viso gimė 221 jauniklis. Negatyvų rezultatą (aš nesitikėjau, kad viskas bus taip blogai!) mes gavome grupėje “GM soja”. Daugiau nei pusė žiurkiukų (51,6 proc.) iš pirmosios kartos mirė per pirmąsias tris savaites, likusios gyvos buvo 1,5-2 kartus mažesnės nei žiurkiukai iš kontrolinės grupės. Jie buvo nusilpę ir neišsivystę.

Įdomu tai, kad netgi grupėje “Paprasta soja” pasireiškė žiurkiukų svorio sumažėjimas, nors baltymingas pašaras turėtų duoti atvirkštinį rezultatą. Kuomet mes suporavome likusias gyvas žiurkes iš grupės “GM soja”, antros kartos palikuonių jau negavome. Kai kurias pateles iš grupės “GM soja” suporavus su sveikais patinais, palikuonių buvo, bet tik labai nusilpusių.

Kita serija eksperimentų mes tyrėme GM soja šertų žiurkių vidaus organų pakitimus. Rimtų patologinių pakitimų mes aptikome kepenyse (jos buvo kaip rėtis) ir patinų sėklidėse (jos pamėlynavo). Reikėjo dar ištirti širdį, smegenis, liaukas ir kitus organus, bet mes nesuspėjome. Aš netgi negalvojau, kad gauti rezultatai sukels tokią diskusijų audrą. Bet dar keisčiau, kad per pusantrų metų (nuo 2005) šių tyrimų taip niekas ir nepakartojo. Dabar aš atlikau naują seriją tyrimų, daugiausia už savo pinigus.

Rezultatai jau yra?

Duomenys dar apdorojami, tačiau jau dabar galiu pasakyti, kad pirmojo eksperimento su žiurkėmis rezultatai pasitvirtino. Šie pakartotiniai tyrimai buvo reikalingi ir tam, kad būtų paneigta teorija, jog neigiamas poveikis atsirado dėl herbicidų, buvusių GM maiste. Manoma, kad transgeninėje sojoje, kuri atspari herbicidui (būtent tokią soją aš ir tyriau), pastarasis gali kauptis joje ir neigiamai paveikti embrionus. Todėl aš truputį pakeičiau žiurkių maitinimo schemą: maitinau GM soja tik likus dviem savaitėms iki žiurkių poravimosi ir 2-3 dienas poravimosi metu, o nėštumo ir laktacijos metu sojos nedaviau. Rezultatai buvo tokie pat, kaip ir anksčiau. Grupėje “GM soja” jauniklių mirtingumas buvo didesnis nei 50 proc. ir buvo labai daug neišsivysčiusių žiurkiukų.

Jūs nebijote atlikinėti tokius eksperimentus?

Manęs dažnai to klausia. O ką daryti? Kitos išeities nėra. Neužsiimti šia problema aš negaliu. Mes neįvertiname GMO pavojingumo ir jeigu dabar nežengsime ryžtingų žingsnių, rytoj jau bus per vėlu. Šiuo metu kelias tik vienas: tyrinėti, įrodinėti ir imtis žmonių ir gamtos apsaugos priemonių. Ir daryti tai reikia greičiau. Būsiu dėkinga visiems, kurie palaikys mano komandą pirmojo viešo eksperimento metu, tyrinėjant GM produktų poveikį žiurkėms.

Parengta pagal Jekaterinos Pičuginos straipsnį (“MK”, 2007 m. sausio 26 d.). Iš rusų kalbos vertė A. Gaidamavičius

“Žalioji Lietuva”, 2007 kovo 16-31 d. Nr.06 (276).

3 Komentaras »

 1. Mumu said

  Baisu 😦 Tuo labiau kai nežinai, kur, į kokį maistą prideda to GMO …

 2. Atorwoo said

  Sutinku.O kai dar pasiskai4iau,kad vaiku maistelyje ju yra,o etiketese nieko apie tai neparasho..!=//

 3. Įdomūs interviu said

  http://www.organicconsumers.org/articles/article_16800.cfm

  Interviews with Carman and Seralini

  INTERVIEW WITH JUDY CARMAN

  Judy Carman, Ph.D. is director of the Institute of Health and Environmental Research, Inc., a non-profit research institute based in Australia focusing on the safety of genetically modified food. She earned a doctorate degree in medicine from the University of Adelaide in the areas of metabolic regulation, nutritional biochemistry, and cancer. She has investigated outbreaks of disease for an Australian state government. Not someone known for rushing into prejudice, one assumes.
  Dr Carman says very little safety testing is done on genetically modified foods, and when it is done, it is done in a minimal way by the biotechnology companies. Dr. Carman says that more extensive testing of GM foods is needed to ensure they are safe.

  “We are conducting one the very few long-term, independent animal feeding studies with GM foods. To date, most of these types of studies have been done by biotechnology companies or scientists associated with biotechnology companies. Of the few independent studies being done, a study by the Austrian government recently made public found reduced fertility in mice fed GM corn. Another recent study done in Italy showed immune system problems in mice fed GM corn. The studies done by biotechnology companies tend to show no health problems associated with eating GM food. The independent studies are finding adverse effects.“

  Ain’t that strange. The biotech companies find no problems but the independent studies do. How can that be?

  Dr Carman: “It is disturbing that the study showed a gradually worsening effect on mice that ate the GM corn. I am worried that something similar is happening in humans. If it is, it could take many years for problems to become apparent, and by then it could be too late to do anything about it.“

  So let’s have more independent research. Why isn’t it happening?

  Dr Carman: “First, it is very hard to get GM seed to conduct the research. In order to buy GM seed, you have to go to a licensed seed dealer, and sign a technology licensing agreement, which states that you won’t do any research on the seed, which includes agronomic, health, and environmental research. Also, scientists who try to research health impacts of GM food get harassed and intimidated by people with vested interests in GM technology. I’ve had 10 years of abuse from such people who’ve defamed me, driven me out of a university, and tried to get me fired from jobs. With that kind of intimidation, scientists often decide not to do any research. Vested interests have been trying to find out about research I’m doing. They filed a freedom of information request with the Western Australian government to find out. The government denied their request. It could have ended up in court. My research protocol could have been stolen.“

  Any other problems?

  Dr Carman: “If you want to do medical research, you have to go to an organization that funds such research. In order to get funding you need to have a proven track record in that area of research. However, in a new area of research such as GM food safety, no one has a track record, so it is difficult to get the funding. It’s a Catch-22. We are thankful that the Western Australian government gave us funding. The research protocol was sent to 15 scientists worldwide for review and then approved by a steering committee. I wanted people to know that I was doing a thorough job with this research.“

  A question: If your research finds negative health impacts caused by GM foods, Dr Carman, are you prepared to deal with a negative onslaught from biotech companies?

  Dr Carman: “Yes, I understand that will happen. I’ve been attacked many times. GM food advocates want to make people who do this type of work frightened of losing their jobs to make them stop working on the issue. They can’t get me fired now. I work within my own organization, the Institute of Health and Environmental Research, which I established along with others who are committed to finding out if GM foods are safe to eat. The behaviour of GM food advocates makes me ask, “What are they frightened of?“ If they believe GM foods are safe, they would be confident that I would not find any problems. Instead they are paranoid. What do they know that I don’t know? What are they trying to hide? It makes me more curious and determined to find out.“

  These are extracts from an interview by Ken Roseboro for the Organic Growers Association magazine, Dec08/Jan09.

  INTERVIEW WITH GILLES-ERIC SERALINI

  In May last year I interviewed Professor Giles-Eric Seralini, professor of chemistry and molecular biology at Caen University. He studied GM techology for two years in North America and has successfully carried out GM transfers. This is an edit of what he said:

  “I practised genetic modification not to make plants but to make bacteria to investigate the role of genes in cancer. I cloned several genes in human cells to look at hormonal promoted cancers.
  When I heard that some commercalised GMOs were released in order to reduce pesticide use I thought it was great and asked to see the files as I was working on the effects of pesticides on cancers. I asked for the files and I found it was very difficult to get them. When I eventually got the working documents I saw nothing had been done to look at the actual effect of the pesticides within the plant. Instead of reducing pesticide use, three-quarters of the GM were created in order to absorb pesticides like Round-up and one-quarter designed to produce their own pesticides. I was worried about the control of that.
  In 2003 I was chosen by the EU to review all the studies commercial GM sites in Europe. I saw that the reviews were not organised – they could not answer the controls that were needed to enforce GM in Europe. I felt the crucial controls were to have labelling and a ban on GM ingredients in food.

  First Clinton and then Bush have said that the scientific arguments and request for more controls should be ignored and they complained about GM labelling and assessment in Europe.
  I began to work on Round-up and I discovered several things – doses of Roundup lower than those recommended for agricultural use were potentially toxic, and Roundup is considered less toxic to the ecosystem than other pesticides. Even small amounts could disturb human and rat pregnancies, mouse kidneys, rabbit sperm and other human tissues. The pesticide disrypted endocrine production, which is necessary for the creation of oestrogen, even in the male.
  Last summer (2007) we challenged a Monsanto advertisement extolling the biodegradability of Roundup – a dog finding a bone sprayed with Roundup and saying it was not toxic. The advert was banned and Monsanto was fined 15,000 euros.

  I was asked to meet other experts and specialists from across Europe and we asked the Government for environmental assesments of GMOs. The result was EU Directive 201.

  GM is not about feeding poor children. They are here to feed the rich of the G8 countries. Countries that are very rich, and their politicians, are in favour of it.

  The technology has a lot of rich possibilities but the way they are exploiting and using it right now is to serve pesticides in the plant without the proper tests and assessments. If you were to do the proper tests and assessments, GM is not profitable as it is.

  99.9% of GM plants are to absorb or produce pesticides. People don’t see that. They only see the propaganda about growing food in a desert or feeding the world, how all other problems will be solved if this technology is allowed.
  There are 30 million kinds of plants in the world and just four – rice, wheat,maize and soya – give 60% of the food and energy. It should be possible to change that, making different plants adapted to different countries to help feed the world, but not if you make thousands of hectares of the same plants just for feeding pigs and cows.

  The fact that you have only four plants imposes monoculture and also the control of the seeds. If you control the seeds that feed the world you become 100 times richer than Bill Gates because you can say which country has which seed and which culture and you get paid every time somebody uses that seed anywhere in the world. And if you add the possibility of green oil you become master of the world. You are richer that any State or any country. You have more power, and you decide who plants what.
  The drug companies want to do that. The eight biggest drug companies are the biggest GM makers and the biggest pesticide manufacturers. They are interested in GM not to make a lot of varieties but to have patents for these four species. They began with maize and soya and they had the patent last year (2007) for wheat in the United States and they are working on rice.

  I believe GM seed will make hunger in the world. They will make people starve. Poor people will not have enough money to buy the seed.

  I think GMOs are dangerous because of the results that have been produced in the laboratory, because of Roundup residue and probably because of Bt residue. Maybe they have some other dangers that have not been seen because of genetic engineering itself. It’s possible in some cases and not in others.

  I think GM technology is out of control.
  It is abnormal at the beginning of the 21st century to give these seeds no more than three months trial, and this is a dishonest way of functioning for genetic engineeting control.

  I am not against genetic engineering itself, but I think that not too many things are possible with it. It takes hundreds of genes to adapt to a changing environment and we are able to change a couple of them so we wont be able to adapt a seed to a different environment.

  France has given 1bn euros to the genoplant project. German and Uk governments have done the same – they have invested a lot of money in biotechnology.

  You can’t feed 240 million Europeans without tracing the product and GM is not traceable. There’s no traceability in the States where 98% are produced at the seed level.

  I’m confident that the effects of GM are not like toxic effects. They are like pesticides – they increase endocrine diseases, increase cancers and increase neurologial diseases like we have seen in farmers, increase malfunction and reproductive problems. But if there’s no traceability you can’t ask the right questions. It’s like Parkinsons and Alzheimers diseases. Nobody asked if pesticides are involved. I think they might be. A total of 400 pollutants have been found sticking to the DNA of a baby. You can’t find out about GM created diseases if you don’t study it.
  We are almost eating GM already through animal feed in Europe. Are American people more sick because they are eating GM food directly? Are they living less and having more food-related diseases? The answer is yes to both of the last questions. Americans are living less and more dying are early from food-related problems. Is that linked to GM or hormones in the cow or to all the addtives in the food they eat? No one knows because no one is finding out. GM is not labelled over there. It will go on like that for years if we don’t study the problem.

  I wanted a moratorium of GM in Europe. We were successful in that, but we have been told we can’t have any money for testing.

  So this is the first time in the history of the world that what amounts to a drug or pesticide has not been tested before release by anybody other than the company that makes it.“

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti / Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti / Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti / Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti / Keisti )

Connecting to %s

%d bloggers like this: