Europos išsivadavimas nuo GMO. Įvykių apžvalga

Graikija: tebedraudžiama įvežti ir sėti genetiškai modifikuotas sėklas

Graikijos vyriausybė neleidžia prekiauti genetiškai modifikuotomis sėklomis ir jų sėti savo šalyje. Taip pat draudžiamas tokių sėklų importas, kurių sudėtyje genetiškai modifikuotų organizmų yra daugiau negu 0,5 proc. (medvilnės sėklose visai neturi būti jokių genetiškai modifikuotų priemaišų). Gegužės mėnesį Žemės ūkio ministro pavaduotojas A.Kontosas papildė šalyje draudžiamų genetiškai modifikuotųkukurūzų veislių ir hibridų sąrašą. Dabar draudžiamų kukurūzų MON810 variantų skaičius pakilo nuo 31 iki 47. Graikijos valdžia šiuos naujus apribojimus grindžia tuo, kad genetiškai modifikuoti kukurūzai kenkia aplinkai ir vietinėms kukurūzų veislėms. Graikija iki šiol nepriėmė jokių teisės aktų dėl genetiškai modifikuotų kultūrų sambūviosu nemodifikuotomis, tarsi parodanti, kad toks sambūvis apskritai neįmanomas.

Draudimai prekiauti ir kultivuoti GMO šioje šalyje sugriežtėjo po to, kai pro Graikijos uostą buvo bandoma įvežti tris siuntas genetiškai modifikuotų ryžių miltų iš Kinijos. Ištyrus mėginius Vokietijos laboratorijose, nustatyta, kad juose yra taip vadinamoBt geno (Bt 63), skirto kovai su žemės ūkio kenkėjais. To paties A.Kontoso nurodymu buvo konfiskuotos 88 tonos ryžių miltų, skirtų gyvulių pašarui ir dar 90 tonų tikrinama. Nuspręsta dar griežčiau tikrinti pro pasienį judančius ryžių krovinius ir nepraleisti nė vienos laboratorijoje nepatikrintos kinietietiškų ryžių partijos.

USDA/FAS, FOE EUROPE, ŽL

Ispanija: naujas GMO skandalas Katalonijoje

Vis nenurimsta aistros dėl 2003 metais įvykdytos akcijos, kurios metu grupė ūkininkų-GMO priešininkų įsiveržė į kompanijos „Syngenta“ bandomąjį lauką ir demonstratyviai sunaikino ten augintus genetiškai modifikuotus (GM) augalus, baiminantis genetinės taršos aplinkinių ūkių laukams. Po to akcijos dalyviai pasirašė memorandumą ir kartu su kuokštu GM augalų nunešė jį Katalonijos valdžiai. Deja, ten niekas jų nepriėmė. Įvyko susirėmimas su policija, kurio metu vienas policininkas buvo sužeistas šaunamuoju ginklu. Dėl šio incidento liko apkaltintas aktyviausias GMO priešininkas Džosefas Pamiesas (Josep Pamies), neva kaip akcijos organizatorius, nors jis pats to policininkonesužeidė.

Šiuo metu Katalonijoje vyksta teismas, kurio metu bandoma kriminalizuoti Džosefo nusižengimus ir nubausti jį 50 000 EUR bauda bei laisvės atėmimu iki ketverių metų. Europos aplinkosauginės organizacijos reiškia solidarumą gamtosaugininkui DžosefuiPamiesui ir mano, kad visa kaltė jam suversta ne dėl incidento su policininkais, kaip teigiama oficialiai, bet dėl kompanijos „Syngenta“ genetiškai modifikuotų augalų sunaikinimo.

FOE EUROPE, ŽL

Šveicarija:moratoriumas nesuteikė ramybės gyventojams, kaip tikėtasi

2005 metų lapkričio mėnesį Šveicarijoje įvyko referendumas, kuriuo gyventojai pareikalavo įvesti moratoriumą genetiškai modifikuotiems pasėliams, t.y. penkerius metus neauginti jokių genetiškai modifikuotų augalų. Vis dėlto mokslinių bandymų tikslais auginti GMO leista, nors aplinkosauginėms organizacijoms tai nepatinka. Valdžios institucijos ramina, teigdamos, kad reikia išnaudoti šiuos penkerius metus protingai ir leisti mokslininkams atsakyti į daugelį neatsakytų klausimų. Tačiau pastaruoju metu tokių bandymų atsirado tiek daug, kad kilo įtarimas, ar visa Šveicarija netapo Europos GMO bandymų poligonu. Prasidėjo protesto akcijos ir teismai.

Antra vertus, kaip mokslininkams leidžiama atsakinėti į tuos klausimus, parodo Šveicarijos nacionalinio fondo, finansuojančio visas mokslines institucijas, elgesys. Šis fondas nusprendė gerokai pakoreguoti remiamas programas, o kai kuriems mokslininkasišvis nebeskyrė finansavimo. Viena iš tokių mokslininkių – biologė Andželika Hilbek (Angelika Hilbeck) iš Integruotos biologijos instituto, esančio Ciuriche. Ji ir jos komandaneseniai priėjo prie „Monsanto“ kompanijai labai nepalankių išvadų, dėl kurių Vokietijos ir Prancūzijos vyriausybės ėmė labai riboti genetiškai modifikuotų kukurūzų auginimą. Hilbek norėjo atlikti dar keletą tyrimų, kurie visapusiškai atskleistų šiuose kukurūzuose esančių toksinų kelią. Deja, juos užbaigti jai neleista. Grupė mokslininkų dėl to parašė protesto laiškus, adresuotus Nacionaliniam fondui, tikėdamiesi, kad mokslininkei bus leista toliau dirbti.

ŽL, FOE, GENET

Rumunija: ekologinių ūkių savininkai priešinasi genetiškai modifikuotos sojos sugrąžinimui 

2007 metais įstojusi į Europos Sąjungą Rumunija neteko teisės auginti 14 rūšių genetiškai modifikuotų sojų pupelių, daugiausiai priklausančių JAV kompanijoms (Monsanto, Pioneer ir kt.). Vis dėlto Žemės ūkio ministerija siekia sugrąžinti genetiškai modifikuotų sojų auginimą. Nuo 1998 metų, kada buvo pradėtos auginti, jų užimami plotai sparčiai augo. 2005 metais Rumunijoje buvo 86 700 ha GM sojų pasėlių, o 2006 metais – jau 136 000 ha. Rumunija iki šiol buvo didžiausia GM sojų augintoja Europoje.

2006 metų vasario mėnesį Rumunijos vyriausybė buvo paskelbusi, kad nuo įstojimo į ES, 2007 m. sausio 1 d., GM sojų auginimas bus uždraustas visoje šalyje, kadangi šie genetiškai modifikuoti organizmai nėra legalizuoti Europos Sąjungoje. Bet šis įsakymas reiškė ne norą atsikratyti GM sojomis, bet pagerinti savo įvaizdį Europoje ir greičiau įstoti į Europos Sąjungą.

Neseniai naujasis Rumunijos žemės ūkio ministras viešai pareiškė, kad jis palaikys genetiškai modifikuotų sojų auginimą Europos Sąjungos lygiu, kadangi, anot jo, GM sojų kultivavimas atnešė akivaizdžios naudos Rumunijos žemės ūkiui.

Danui Kraivenui (Dan Craioveanu), Rumunijos ekologinės žemdirbystės federacijos anti-GMO kampanijos vadovui, toks valdžios elgesys nuostabos nekelia. „Vietoj to, kad gintų smulkiuosius ūkininkus, vartotojus ir gamtinę aplinką, Rumunijos žemės ūkio ministerija toliau remia žemės ūkio taršos strategiją, kuri labai naudinga stambiems pramonininkams ir užsienio kompanijoms“, – teigė jis. Ekologinių ūkių savininkai ragina įsiklausyti į Rumunijos visuomenės, o ne į jų valdžios norus, priimant sprendimus dėl genetiškai modifikuotų sojų auginimo Europos Sąjungoje.

ŽL, GMO INFORMACINIS CENTRAS – ROMANIA, FOE

Vokietija: oficialiai leidžia, praktiškai – ne

Vokietijos federalinė vyriausybė nustatė tokius griežtus genetiškai modifikuotų augalų auginimo reikalavimus, kad auginti juos tapo nebeįmanoma. Iš biotechnologijų kompanijų reikalaujama detalaus plano, pagal kurį būtų atliekama genetiškai modifikuotų organizmų ir juos supančios aplinkos stebėsena. Vis daugiau mokslinių tyrimų patvirtina GMO pavojingumą aplinkai ir būtent tai, pasak Vokietijos valdžios atstovų, paskatino sugriežtinti taisykles. Amerikiečių kompanija „Monsanto“ jau gavo oficialų Vyriausybėsraštą, kuriame teigiama, kad kompanija neįvykdė naujųjų reikalavimų, todėl savo išvesto kukurūzo MON810 nebegalės auginti taip paprastai kaip anksčiau.

“Monsanto” galės tęsti prekybą genetiškai modifikuotais kukurūzais tik po to, kai pateiks GMO auginimo kontrolės planą, siekiant išvengti neigiamo efekto ir laiku priimti būtinąsias apsaugos priemones. Prieš auginant kukurūzus MON810 turės būti atsakyta į devynis svarbiausius klausimus. Vienas iš jų – kas atsitiks su kukurūzų toksinais, pasiliekančiais dirvoje, kaip jie paveiks bestuburius ir visą biologinę įvairovę.

Kukurūzai MON810 buvo legalizuoti Europos Sąjungoje 1998 metais. Tai yra vienintelė genetiškai modifikuota kultūra komerciniais tikslais auginama Vokietijoje, taip pat šie kukurūzai auginami daugelyje kitų ES šalių. Šių metų vasario pradžioje ūkininkai deklaravo 3700 ha būsimų pasėlių, daugiausiai Rytų Vokietijoje. Tačiau vėliau paaiškėjo, kad jų buvo pasėta daug mažiau. Šiemet užaugintas derlius dar galės būti realizuojamas.

Šie kukurūzai turi taip vadinamą Bt geną, paimtą iš vienos dirvožemio bakterijos. Dėl šio geno augalas pats produkuoja pesticidus, todėl jų nereikia purkšti. Yra atlikta daugybė tyrimų, kaip šie toksinai veikia aplinką, tačiau nei vienas neduoda tikslaus atsakymo. Vienais tyrimais siekiama pateisinti kukurūzo MON810 draudimą, kitais priešingai – įrodyti, kad jis nepavojingas. Vis dėlto šių genetiškai modifikuotų kukurūzų auginimas kelia nerimą dėl plėšriųjų vabzdžių bei kai kurių drugių rūšių likimo. Apsinuodiję “natūraliais” toksinais kukurūzų kenkėjai dalyvauja mitybos grandinėje toliau ir apnuodija jais mintančius kitus vabzdžius.

ŽL, FOE, DER SPIEGEL

Kipras: uždraustas biokuras iš genetiškai modifikuotų augalų

Kiprui pradėjo grėsti Europos Sąjungos sankcijos po to, kai jo parlamentas uždraudė biokuro, pagaminto iš GMO, importą. Europos Komisija išsiuntė oficialų laišką, perspėdama, kad Kipras pažeidžia laisvo prekių judėjimo taisykles.

Kipro parlamento Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Yiannos Lamaris pareiškė, kad jo šalis pasiskelbė laisva nuo GMO, tad ir biokurui, pagamintam iš genetiškai modifikuotų augalų, išimtys nebus daromos.

ŽL, FOE, EUROPE DAILY

Prancūzija: naujasis aplinkos ministras žada sekti Vokietijos pavyzdžiu

Prancūzija paseks Vokietijos pavyzdžiu ir uždraus genetiškai modifikuotų kukurūzų MON810 auginimą, kol juos sukūrusi kompanija „Monsanto“ neparengs detalaus GMO kontrolės plano. Taip nusprendė naujasis aplinkos ministras, buvęs šalies premjeras Alanas Džupe (Alain Juppe). Prancūzai atkreipė dėmesį į naujus Šveicarijoje atliktus tyrimus, kurie parodo galimą šių kukurūzų toksinų grėsmę ekosistemai. Spalio mėnesį Prancūzija peržvelgs kitus aplinkosauginius reikalavimus GMO atžvilgiu ir dar labiau juos sugriežtins.

ŽL, FOE, GM WATCH

Olandija: JAV laivai su genetiškai modifikuotais produktais grąžinami atgal

Iš JAV atvežti genetiškai modifikuoti grūdiniai produktai bus sugrąžinti atgal arba sudeginti, kadangi neatitinka Olandijos maisto saugos reikalavimų. Aplinkosauginė organizacija „Greenpeace“ prieš du mėnesius sustabdė produktų, pagamintų iš genetiškai modifikuotų javų, iškrovimą Roterdamo uoste. Vėliau paaiškėjo, kad šie GMO nėra leidžiami Europos Sąjungoje. Areštuotas kompanijos „Pioneer“ produktas „Herculex RW“ buvo skirtas gyvulių pašarui.

Po šio įvykio Olandijos maisto saugos tarnyba nusprendė griežčiau kontroliuoti GMO produktus ir nuo šiol 25 proc. produkcijos iš JAV bus atidžiai patikrinama (anksčiau buvo tikrinama tik 10 proc.).

ŽL, FRANCE PRESS, FOE

Slovėnija: įkurta pirmoji zona be GMO

Zoną be GMO savo administruojamoje teritorijoje deklaravo pirmoji Slovėnijos savivaldybė. Dar keliose savivaldybėse šis klausimas įtrauktas į darbotvarkę. Šios deklaracijos esmė ta, kad tam tikros savivaldybės ūkininkai pasirašo pasižadėjimą neauginti genetiškai modifikuotų augalų. Šiuo metu Slovėnijoje dirba 15 „Žemės draugų“ aktyvistų, kurie renka ūkininkų parašus. Lietuvoje parašus rinkti pradėjo ekologinis klubas „Žvejonė“.

ŽL, FOE  

“Žalioji Lietuva”, priedas “Alternatyva”, 2007 birželio 1-15 d. Nr.11 (281), p. 2.

Reklama

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Keisti )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: