Laisvę Lietuvai nuo GMO!

Pirmoji balandžio savaitė aplinkosaugininkams buvo karšta kaip niekad. GMO valdymo priežiūros komitetas du kartus siūlė leisti eksperimentuoti Lietuvoje su genetiškai modifikuotais organizmais ir du kartus Aplinkos ministras atmetė šiuos pasiūlymus. Užsienio kompanijų BASF ir MONSANTO siekiai būtų įgyvendinti, jeigu visuomenė nebūtų organizuotai jiems pasipriešinusi. Balandžio 4 dieną prie Seimo rūmų įvyko pirmoji Lietuvos istorijoje protesto akcija prieš GMO. Pirmoji, bet tikrai ne paskutinė, nes bandymų paversti Lietuvą viena didele laboratorija tik daugės.

Andrejus Gaidamavičius,

ŽL redaktorius

Minėtų užsienio kompanijų sukurti augalai yra rapsai, turintys dumblių genų ir kukurūzai, turintys tam tikros bakterijos genų. Vienu atveju siekiama pagerinti rapsų aliejaus sudėtį (teigiama, jis taptų panašus į žuvų taukus), antru atveju kukurūzams suteikiamas atsparumas tos pačios kompanijos gaminamam herbicidui „Roundap“. Genetiškai modifikuotų organizmų valdymo priežiūros komitetas, kuris egzistuoja kaip patariamoji institucija prie Aplinkos ministerijos, abiem šiais atvejais uždegė žalią šviesą, mokslo svarbą iškeldamas aukščiau už pripažintą riziką. Tačiau iš tiesų jokio mokslo nėra, yra tik verslas. Mokslas buvo pasitelkiamas kuriant šiuos GMO, tuo tarpu lietuvių, tiksliau Lietuvos žemdirbystės instituto funkcija – būti daržininkais. Rapsų atveju netgi užaugintos sėklos būtų išvežamos į Vokietija tolesniems tyrimams.

Kam reikalingi tokie eksperimentai po atviru dangumi? Kompanijos, svetimoje valstybėje (pvz., Lietuvoje) atlikusios lauko bandymus ir gavusios teigiamus (o kaip gi kitaip!?) rezultatus, gali pretenduoti į tai, kad jų veislę patvirtins Europos Komisija. Po to, kai veislė patvirtintama, ją galima be jokių apribojimų auginti visoje Europos Sąjungoje. Šiuo metu tokių veislių yra apie 20. Visos jos prieš tai perėjo „eksperimentų“ stadiją. Ir nežiūrint į tai, kad vengrai, austrai bei kitų šalių mokslininkai šiuo metu atrado rimtų šių veislių trūkumų, į tai visiškai nekreipiama dėmesio ir tos ES valstybės, kurios nenori auginti nesaugių augalų, teisiškai negali to uždrausti. Ką mums auginti ir ką valgyti nurodinėja Europos Komisija ir už jos nugaros stovinti Pasaulinė prekybos organizacija (PSO), ginanti JAV kompanijų teises į laisvą rinką. O tos mažos valstybėlės, kurios pabando priešintis, sulaukia griežtų rekomendacijų nedrausti jau patvirtintų GMO, nes antraip bus apskųstos Europos teisingumo teismui. Atvira politinio šantažo forma.

Taigi leisdami vykdyti tokius eksperimentus pas save, mes pakenkiame ne tik sau, bet ir toms valstybėms, kurios turi drąsos pasiskelbti laisvomis nuo GMO. O, kad tokių eksperimentų, kurių vykdytojai arba užsakovai yra tos pačios kompanijos, rezultatai bus teigiami – abejoti neverta. Juk kieno pinigai, to ir teisybė, o Lietuvoje šis dėsnis galioja visais atvejais. Geras pavyzdys – planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai įvertinimas. Neteko matyti nė vieno neigiamo poveikio aplinkai įvertinimo, kadangi šio įvertinimo užsakovai yra patys ūkinę veiklą planuojantys subjektai. Net ir Civiliniame kodekse yra pažymėta, kad negalima kenkti užsakovui, tad kaip tam pasamdytam mokslininkui parašyti neigiamą išvadą, jeigu jis gauna atlyginimą iš tos kompanijos, kurios esamą ar planuojamą veiklą tiria…

Kol visos Europos Sąjungos mąstu tęsiasi ginčai leisti ar drausti auginti GMO, visuomeninės organizacijos seniai atrado tarpinę išimtį – laisvų nuo GMO zonų kūrimas. Tam tikro regiono ūkininkai pasirašo deklaraciją, kad jie pasižada neauginti GMO ir tas regionas paskelbiamas laisva nuo GMO zona. Regionas prie regiono ir visa valstybė pamažu tampa laisva nuo GMO. Tokių dabar Europos Sąjungoje jau keturios – Austrija, Graikija bei daugelį svarbių žingsnių link to žengusios Lenkija ir Vengrija. Pastaroji šiuo metu bando neįsileisti JAV kompanijos MONSANTO genetiškai pakeistų kukurūzų ir dėl to turi daug nemalonumų su Europos Komisija. Kitos šalys palaikė Vengrijos siekius neauginti GMO, bet geriausias palaikymas – pačioms atsisakyti genetiškai modifikuotų kultūrų. Išsivadavimo nuo GMO procesai vyksta (jie ženklūs net ir Afrikoje bei Indijoje), todėl kovoje prieš galingų kompanijų lobizmą ir atsakingų pareigūnų papirkinėjimą gali padėti tik vienybė ir susitelkimas.

Balandžio 4 dieną į protesto akciją susirinko atstovai maždaug iš 15 skirtingų organizacijų. Netgi tokių, kurios niekada kartu panašiuose renginiuose nedalyvaudavo. Tai įrodo, kad kai reikia galime būti vieningi. Tą pačią dieną Seime vyko konferencija. Ir nors dauguma pranešėjų buvo gana pozytyviai arba “objektyviai” nusiteikę GMO atžvilgiu, Seimo nariai vis dėlto nusprendė, kad Lietuva nepasiruošusi tokiems eksperimentams ir rekomendavo Aplinkos ministerijai susilaikyti nuo skubotų sprendimų.

Tačiau atsisakę vienos grėsmės – eksperimentinių lauko bandymų su GMO, mes liekame neapsaugoti nuo kitos grėsmės – genetiškai modifikuotų produktų vartojimo. Žemiau pateikiame sąrašą Lietuvos prekyboje esančių produktų, kurių nerekomenduojame pirkti dėl juose esančio didelio kiekio genetiškai modifikuotų ingridientų. Taip pat kviečiame apsilankyti tinklalapyje http://www.gmo.lt ir pasirašyti elektroninį protesto laišką, skirtą GM produktų importuotojams ir prekybos centrams (Pastaba: šiuo metu ši elektroninė peticija neveikia).

Šiandien Lietuvoje prekiaujama šiais paženklintais genetiškai modifikuotais maisto produktais:

8 pavadinimų saldumynai: šokoladinė plytelė „Dinastija“, „Samari“, šokoladiniai vafliai „Smakdown“, saldainiai „Vkus leščiny-siurpriz“, šokoladinis kremas „Cikonella“, riešutinis tepamasis kremas „Finetti“;

22 pavadinimų augaliniai aliejai: Brolio, Lankų, Sodžiaus, Kolumbo, Tėviškės, Augalinis aliejus, Dolores, Maxima, Optima linija, Perla, Karolina, Žemaičio, Aukselis, Saulutė, Omili, Huilor, Oilio, Vitela, Luccija, Jasmine, Caroli, Zitos sojų aliejus;

6 pavadinimų margarinai: Optima linija, Aukselis, Aima, Lisette, Extra, Osrini;

2 pavadinimų majonezas: Sodžiaus, Provans.

GMO kronika Lietuvoje,

2007 metai

Vasario 14-15 d.: Trakuose VšĮ „Gamtos paveldo fondas“ kartu su Aplinkos ministerija pagal GEFUNEP projektą organizavo pirmąją Biosaugos konferenciją Lietuvoje. Siekiant tariamo objektyvumo, buvo suformuluotas gana pozityvus požiūris į GMO. Tik vienas pranešimas buvo aiškiai prieš GMO. Jį pristatė Aplinkosaugos informacijos centro direktorė Jurga Mačiūnaitė ir Lietuvos žaliųjų judėjimo Tarybos narys Andrejus Gaidamavičius.

Vasario 24 d.: Trys visuomeninės organizacijos (Lietuvos žaliųjų judėjimas, Aplinkosaugos informacijos centras ir Ekologinis klubas „Žvejonė“) sudarė jungtines ANTI-GMO pajėgas ir pradėjo kurti tinklalapį www.gmo.lt. Tinklalapį numatoma pabaigti iki birželio mėn.

Vasario 26 d.: LNK televizijos publicistinė laida „Srovės“ parengė pirmąjį dviejų dalių reportažą apie GMO ir JAV kompanijos „Monsanto“ atėjimą į Lietuvą. Taip pat joje buvo kritikuojama Trakų GEF-UNEP konferencija.

Kovo 1 d.: GMO valdymo priežiūros komitetas pritarė BASF kompanijos paraiškai atlikti lauko eksperimentus su GM rapsais Klaipėdos rajone. Prieš balsavo tik Lietuvos žaliųjų judėjimo ir Žemės ūkio ministerijos atstovai. Sveikatos apsaugos ministerija balsavo už, bet po mėnesio savo pritarimą atšaukė, spaudžiama Parlamento Sveikatosapsaugos komiteto.

Kovo 1 d.: Lietuvos nacionalinė televizija žinių laidai paėmė interviu iš Lietuvos žaliųjų judėjimo atstovų, prof. Antano Svirskio, Klaipėdos rajono bitininkų ir kitų žmonių, susirūpinusių dėl patariamojo komiteto duotos rekomendacijos Klaipėdos rajone augintiBASF rapsus. Apie šį atvejį plačiai rašė visos Lietuvos žiniasklaida.

Kovo 10 d.: Kretingos rajono meras Valerijonas Kubilius ir 70 rajono bitininkų pasirašė viešą kreipimąsi Aplinkos, Sveikatos apsaugos ir Žemės ūkio ministerijoms ir pagrasino, kad kreipsis į teismą, jeigu gretimame Klaipėdos rajone bus leista auginti BASF rapsus.

Kovo 21 d.: Ekologinis klubas „Žvejonė“ Klaipėdoje surengė konferenciją „GMO: už ir prieš“. Priešingai negu GEF-UNEP konferencijoje Trakuose, Klaipėdoje buvo suformuluotas gana negatyvus požiūris į GMO. Klaipėdos rajone prieš BASF auginimą susivienijo 22 bendruomenės, o ūkininkai viešai pagrasino, kad jie sunaikins BASF rapsus, jeigu jie bus pradėti auginti.

Balandžio 2 d.: Startavo Lietuvos žaliųjų judėjimo parengta protesto laiškų akcija „Reikalaujame laisvės Lietuvai nuo GMO“. Per savaitę surinkta apie 3000 parašų ir pasirašyta apie 600 protesto laiškų, kuriuos gavo Prezidentas, Premjeras, Aplinkos, Sveikatos apsaugos ir Žemės ūkio ministrai, visi Parlamento nariai. Parlamentas taip pat gavo protesto laišką, kurį pasirašė 200 Lietuvos bitininkų.

Balandžio 3 d.: „Žinių radijuje“ įvyko diskusijų laida apie GMO. Joje ietis laužė Lietuvos žaliųjų judėjimo, Aplinkos ministerijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, darnaus vystymosi specialistai.

Balandžio 3 d.: Aplinkos ministras Arūnas Kundrotas atmetė GMO valdymo priežiūros komiteto pasiūlymą leisti auginti BASF rapsus Klaipėdoje.

Balandžio 4 d. 13 val.: Prie LR Seimo Lietuvos žaliųjų judėjimas surengė protesto akciją „Lietuva – laisva nuo GMO“. Akcijoje dalyvavo apie 100 atstovų iš 15 organizacijų.

Balandžio 4 d. 14 val.: LR Seime prasidėjo konferencija apie GMO. Konferencija įvyko paties Parlamento iniciatyva. Joje dalyvavo apie 250 Parlamento, Vyriausybės, kitų valdžios įstaigų, mokslo institucijų ir visuomeninių organizacijų narių. Savo pranešimą pristatė ir Lietuvos žaliųjų judėjimas. Parlamento Aplinkos apsaugos, Sveikatos apsaugos ir Kaimo reikalų komitetai vienareikšmiškai nepritarė GMO eksperimentams Lietuvoje. Aplinkos ministerijos viceministras Zdislovas Truskauskas BASF atstovams pareiškė, kad ministerijai yra svarbiausia visuomenės nuomonė, kuri, visų atliktų apklausų duomenimis, yra priešiška GMO. Aplinkos ministerija, anot jo, neįtikinės visuomenės, kad BASF produktas yra geras. Kol BASF kompanija pati neįtikins visuomenės, kad jos genetiškai modifikuoti augalai yra saugūs, tol jokių leidimų vykdyti eksperimentus ji negaus.

Balandžio 5 d.: GMO valdymo priežiūros komitetas pritarė MONSANTO kompanijos paraiškai Kėdainių rajone 2 ha plote atlikti eksperimentus su kukurūzais „NK603 Roundup Ready“. Prieš balsavo tik 4 iš 22 komiteto narių. Dar 4 susilaikė. Lietuvos žaliųjų judėjimas Lietuvos radijui ir BNS naujienų tarnybai teigė, kad atsižvelgiant į neigiamą visuomenės ir parlamentarų poziciją, tokį komiteto sprendimą reikia vertinti kaip spjūvį visuomenei į veidą. Kompanija MONSANTO jau vasario mėnesį į Lietuvos žemdirbystės institutą buvo atsivežusi eksperimentams reikalingą įrangą, todėl daroma prielaida, kad teigiamą komiteto atsakymą jį žinojo jau prieš du mėnesius.

Balandžio 6 d.: Aplinkos ministras Arūnas Kundrotas atmetė GMO valdymo priežiūros komiteto pasiūlymą leisti MONSANTO vykdyti eksperimentus su genetiškai modifikuotais kukurūzais.

Balandžio 10 d.: Lietuvos žaliųjų judėjimo atstovas A. Gaidamavičius, Aplinkosaugos informacijos centro direktorė J.Mačiūnaitė ir darnaus vystymosi specialistė I.Kleinaitė Lietuvos radijo laidoje „Stebėtojas“ paskelbė apie organizuojamą visų genetiškai modifikuotų produktų boikotą. Vartotojai tinklalapyje http://www.gmo.lt gali gauti GM produktų sąrašą, taip pat pasirašyti peticiją, skirtą prekybos centrams, raginant priimti savo politiką GMO atžvilgiu.

Balandžio 15 d.: LNK televizijos laida „Paskutinė instancija“ parengė reportažą apie GMO ir sensacingus tyrimus su žiurkėmis.

Balandžio 17 d.: Aplinkosaugos informacijos centro direktorė J.Mačiūnaitė dalyvavo konferencijoje Briuselyje, siekiant pasisemti patirties, kad Lietuva būtų paskelbta laisva nuo GMO valstybe.

“Žalioji Lietuva”, 2007 balandžio 1-15 d. Nr.07 (277), p. 1, 3.

Reklama

2 Komentaras »

  1. Ernestas said

    kvieciu paziureti kaip veikia gmo korporacija

    http://dandelionsalad.wordpress.com/2008/04/01/the-world-according-to-monsanto-a-documentary-that-americans-wont-ever-see-full-video/

  2. gmolt said

    Labai ačiū už nuorodą. Įkelsime šią nuorodą ir į kategoriją “Filmai“, kad paprasčiau būtų rasti ir pažiūrėti.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Keisti )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: